-Algemene voorwaarden Race-Trainingen, evenementen
demonstraties en-/of wedstrijden 2017:Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld ter bescherming van ons zelf
en ter bescherming van de hond(en).
Ook weten we waar we aan toe zijn.
Er wordt vanuit gegaan dat iedereen onze algemene voorwaarden
 weet en er zich ook aan houdt !  1. Het Terriër Raceteam is niet aansprakelijk voor welke schade en/of letsel, opgelopen voor, tijdens en na afloop van trainingen, evenementen, demonstraties en-/of wedstrijden.
 2. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico!
 3. Tijdens de trainingen, evenementen, demonstraties en-/of wedstrijden is men te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen hond.
 4. Tijdens onze trainingen, evenementen, demonstraties en-/of wedstrijden blijven de honden aangelijnd mits de honden op de baan racen.
 5. Als u van uw hond weet dat hij/zij naar anderen honden en/of mensen bijt zijn deze honden verplicht een muilkorf te dragen.
 6. Honden die andere honden aanvallen tijdens een van onze trainingen, evenementen, demonstraties en-/of wedstrijden, worden gediskwalificeerd. Deze mogen alleen nog deelnemen als zij gemuilkorfd zijn. Dit is voor de veiligheid van uw eigen hond, maar ook voor de honden van anderen. Heeft u geen muilkorf of bent u deze vergeten, dan kan deze verstrekt worden door ons.
 7. Om te voorkomen dat zicht teveel honden tegelijkertijd in een kleine ruimte bevinden, dit om het risico op vechtpartijen te ver komen is het niet toegestaan honden mee te nemen in de kantine. Als u alleen bent, kunt u een van vrijwilligers vragen even op uw hond te passen, terwijl u naar het toilet gaat of iets te eten of drinken gaat bestellen.
 8. Wij laten een hond met een slechte conditie en/of gezondheid niet deelnemen aan een van trainingen, evenementen, demonstraties en-/of wedstrijden. Zorg er dus voor dat u hond in goede gezondheid verkeerd.
 9. Als tijdens een van onze trainingen, evenementen, demonstraties en-/of wedstrijden blijkt dat uw hond niet meer in staat is om te racen zijn wij genoodzaakt de hond uit de race te halen.
 10. De eigenaren dienen er zorg voor te dragen dat er geen vechtpartijen kunnen ontstaan tussen honden onderling. Zij dienen hun honden op ruime afstand van andere honden te houden.
 11. Mishandeling van een hond op welke wijze dan ook heeft directe diskwalificatie tot gevolg.
 12. De Deelnemers en hun gezelschap dienen zich te realiseren dat ze gedurende een van onze trainingen, evenementen, demonstraties en-/of wedstrijden te gast zijn op een door een derden beschikbaar gesteld terrein. Zij dienen het terrein netjes te houden, geen vernielingen aan te richten en afval, hondenpoep e.d. in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren. Opruim zakjes zijn bij ons gratis verkrijgbaar.
 13. Het Terriër Raceteam heeft het recht personen en/of honden de toegang te weigeren.
 14. Loopse teven zijn niet toegestaan.
 15. Flex lijnen zijn niet toegestaan.